BEGELEIDING ADVIES AANBOD

BEGELEIDING

Wij bieden begeleiding aan leerkrachten, teams, Interne Begeleiders, werkgroepen of management van scholen en stichtingen die aan de slag willen met het werken in de cloud als middel om beoogde doelen en ontwikkelingen te realiseren. Het begeleiden van innovatieprocessen geschiedt op maat. Dit houdt in dat de begeleiding wordt afgestemd op de behoeften van de aanvrager.

ADVIES

Zijn visie, urgentie, plan, middelen en competenties aanwezig en ben je enkel op zoek naar advies om het werken in de cloud te realiseren? Als ervaringsdeskundigen en experts op dit gebied delen wij graag onze kennis in een vrijblijvend adviserend gesprek.

AANBOD

Wil je dat kinderen van je school passende lessen kunnen volgen in de cloud? Wellicht is het nog een stap te ver om het werken in de cloud te realiseren binnen je school of stichting of wil je eerst kennis maken met het werken in de cloud. Wij bieden het aanbod om kinderen deel te laten nemen aan lesprojecten voor meer- of hoogbegaafde kinderen. De lesprojecten bieden probleemgestuurde opdrachten die een beroep doen op de verbeelding en aansporen tot het doorlopen van creatieve denkprocessen gekoppeld aan kennis. Binnen de lessen wordt in de cloud samengewerkt en wordt de uitdaging ervaren die de kinderen nodig hebben.

Meer passend aanbod voor andere specifieke doelgroepen is in ontwikkeling…

KLASintheCloud logo